Kushtet e Përdorimit

Mirë se vini në Rishikimet dhe Bonuset e Kazinosë. Duke hyrë në këtë faqe interneti, ju pranoni të jeni të detyruar nga kushtet e mëposhtme të përdorimit. Nëse nuk jeni dakord me këto kushte, ju lutemi mos e përdorni këtë faqe interneti.

Kushtet e perdorimit

Përdorimi i Faqes

Përmbajtja në këtë faqe është vetëm për qëllime informative. Nuk synohet të ofrojë këshilla ligjore, financiare apo profesionale. Ne nuk japim asnjë përfaqësim ose garanci për saktësinë, plotësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë e informacionit, produkteve, shërbimeve ose grafikëve të lidhura që përmbahen në sajt për çfarëdo qëllimi.

Juve ju jepet një licencë e kufizuar, jo ekskluzive, e patransferueshme për të përdorur faqen vetëm për përdorim personal, jo-tregtar, në varësi të këtyre kushteve të përdorimit. Ju nuk mund të kopjoni, riprodhoni, publikoni, shpërndani, transmetoni ose krijoni vepra të derivuara të ndonjë pjese të faqes pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim.

Ju nuk mund të përdorni asnjë softuer për nxjerrjen e të dhënave, robotë, merimangat ose mjete të ngjashme për mbledhjen dhe nxjerrjen e të dhënave në sajt, ose nuk mund të kornizoni ndonjë pjesë të sajtit, pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim.

Ju pranoni që nuk do ta përdorni faqen për qëllime të paligjshme ose të paautorizuara. Ju gjithashtu pranoni të mos hyni ose të përpiqeni të hyni në asnjë zonë të faqes që nuk është e destinuar për akses publik.

Lidhje me faqet e palës së tretë

Kjo faqe mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen, produktet, shërbimet ose politikat e këtyre faqeve të palëve të treta. Ne nuk mbështesim ose bëjmë asnjë përfaqësim në lidhje me këto sajte. Ju i aksesoni ato me rrezikun tuaj.

Kufizimi i përgjegjësisë

Ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë dëmtim, duke përfshirë por pa u kufizuar në dëme të drejtpërdrejta, të tërthorta, të rastësishme, të veçanta, pasuese ose ndëshkuese që rrjedhin nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqeje.

Përmbajtja e përdoruesit

Ju mund të paraqisni përmbajtje në sajt, duke përfshirë, por pa u kufizuar në komente, komente dhe vlerësime, duke iu nënshtruar këtyre kushteve të përdorimit. Duke dërguar përmbajtje në sajt, ju na jepni një të drejtë joekskluzive, pa honorare, të përhershme, të parevokueshme dhe plotësisht të nënlicensueshme për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, përshtatur, botuar, përkthyer, krijuar vepra të prejardhura nga, shpërndarë dhe shfaqur të tilla përmbajtje në të gjithë botën në çdo media, dhe për të përdorur emrin tuaj dhe informacione të tjera identifikuese në lidhje me një përmbajtje të tillë. Ju përfaqësoni dhe garantoni se zotëroni ose kontrolloni ndryshe të gjitha të drejtat për përmbajtjen që dorëzoni dhe se përmbajtja është e saktë, nuk është shpifëse dhe nuk shkel asnjë ligj ose rregullore.

Ju jeni vetëm përgjegjës për përmbajtjen që dërgoni në sajt. Ne rezervojmë të drejtën për të hequr çdo përmbajtje që, sipas gjykimit tonë, ne e përcaktojmë se është e papërshtatshme ose në kundërshtim me këto kushte përdorimi.

Prona Intelektuale

Përmbajtja, dizajni dhe faqosja e kësaj faqeje janë në pronësi të nesh dhe mbrohen nga ligjet e pronësisë intelektuale. Ju nuk mund të kopjoni, riprodhoni ose shpërndani ndonjë përmbajtje në këtë faqe pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim.

Politika e Privatësisë

Ne e respektojmë privatësinë tuaj dhe jemi të përkushtuar të mbrojmë informacionin tuaj personal. Ju lutemi referojuni politikës sonë të privatësisë për informacion se si ne mbledhim, përdorim dhe zbulojmë informacione personale.

Ndryshimet në Kushtet e Përdorimit

Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar ose modifikuar këto kushte përdorimi në çdo kohë pa njoftim paraprak. Përdorimi i vazhdueshëm i kësaj faqeje pas çdo ndryshimi tregon pranimin tuaj të kushteve të reja.

Ligji në fuqi

Këto kushte përdorimi do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e juridiksionit në të cilin ndodhet faqja.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto kushte përdorimi, ju lutemi na kontaktoni në [email protected].

Fjalëkalimi humbur